Bc. Michaela Svobodová

Diplomová práce

Věrnostní program jako marketingová strategie

Loyalty Program as a Marketing Strategy
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tvorbou věrnostního programu jako marketingové strategie v digitálním prostředí. Pro návrh konkrétní podoby věrnostního programu jsou analyzovány dostupné teoretické prameny zabývající se tématikou věrnosti zákazníka a vztahového marketingu. Následuje analytická část obsahující analýzy a metriky potřebné k vyhotovení kvalitního návrhu věrnostního programu. V konečné fázi práce …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the creation of a loyalty program as a marketing strategy in the digital environment. For a proposal to form a loyalty program are analyzed the available theoretical sources dealing with themes of loyalty and customer relationship marketing. Then, analytical part contains analysis and metrics needed to produce a quality proposal loyalty program. In the final phase of work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní