Theses 

Věrnostní programy jako nástroj podpory prodeje v kontextu integrované marketingové komunikace – Bc. Monika Puršlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Monika Puršlová

Bakalářská práce

Věrnostní programy jako nástroj podpory prodeje v kontextu integrované marketingové komunikace

Loyalty programmes as a Sales promotion tool within Integrated marketing communication kontext

Anotace: Bakalářská práce ve své teoretické části charakterizuje direkt marketing, jenž je součástí marketingu a dále se zaměřuje na věrnostní programy. V praktické části se práce se věnuje analýze věrnostního programu, který je používán jako marketingový nástroj. Cílem práce je zjistit, zda věrnostní programy mají vliv na celkové tržby společnosti a zda posílily a udržely loajalitu ke značce. Závěr práce zhodnocuje úspěšnost zavedení věrnostního programu a případně vlastní návrhy na zlepšení.

Abstract: Bachelor work in its theoretical part, characterized by direct marketing, which is part of marketing and focuses on loyalty programs. In the practical part of the work is devoted to the analysis of loyalty program, which is used as a marketing tool. The aim is to determine whether loyalty programs have an impact on total revenue and that strengthen and sustain-gel brand loyalty. The conclusion assesses the success of the introduction of a loyalty program and possibly its own suggestions for improvement.

Klíčová slova: Marketing, marketingové nástroje, integrovaný marketing, podpora prodeje, věrnostní program

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 11:24, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz