Tereza Těšínská

Bakalářská práce

Kočovné divadlo včera a dnes

Road-show theatre yesterday and today

Anotace:
Tato práce pojednává o činoherním kočovném divadle v českých zemích od poloviny 19. století do současnosti. Zároveň v ní srovnávám zkušenosti vybraných původních kočovných společností s mými zkušenostmi z realizace projektu ?Putování?, dvouměsíčního kočování českými kraji v létě 2012. Cílem práce je zamyšlení, v čem může být dnešní kočovnictví podobné a v čem odlišné od původních kočovacích aktivit …více
Abstract:
This work is concentrated on the road-show theatre in Czech lands since half of the 19th century till nowadays. In it I compare the experiences of chosen original road-show companies with my experience from realisation of ?Putování? project, two-months road-show travelling in Czech regions during summer 2012. Its results should be telling, in what is road-show travelling today similar and in what different …více
 

Klíčová slova

tanec

Klíčová slova

kočovné divadlo

Klíčová slova

divadlo

Klíčová slova

pantomima
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2013
  • Vedoucí: Ladislava PETIŠKOVÁ
  • Oponent: Karel MAKONJ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 11. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Taneční umění / Pantomima