Bc. Zuzana Kolaříková

Master's thesis

Financování politických stran v České republice: možnosti a limity reformy

Political Party Financing in the Czech Republic: possibilities and limits
Anotácia:
Tato magisterská diplomová práce analyzuje možnosti a limity reformy financování politických stran v České republice. Klade důraz na politický kontext, v němž celý proces se odehrál a role politických aktérů. Tato diplomová práce využívá metodu komparativní analýzy k vyhodnocení všech stranických návrhů na financování politických stran. Teoretická část práce se zaměřuje na politický systém České republiky …viac
Abstract:
This master thesis analyses possibilities and limits of reform of the political party financing in the Czech Republic. It puts the emphasis on the political context in which the whole process took place, the role of political actors. This master thesis uses the methodology of comparative analyse to evaluation all party´s reforms of the party financing. The theoretical part of the thesis focuses on …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2013
  • Vedúci: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií