Bc. Radka JANDOVÁ

Diplomová práce

Regionální inovační strategie jako nástroj regionálního rozvoje ČR

Regional Innovative Strategies as Implement of Regional Development of Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na regionální inovační strategie, které slouží jako důležitý strategický dokument regionálního rozvoje. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části je definována regionální politika, její cíle a nástroje a základní pojmy z oblasti inovací. V praktické části jsou popsány jednotlivé regionální inovační strategie, zhodnoceny jejich přednosti a …více
Abstract:
Diploma thesis deals with regional innovative strategies that are used as important strategical document. The work is composed of two sections - theoretical and practical. In theoretical section is defined regional policy, its goals and instruments and basic terms from field of innovations. In practical section are described particular regional innovative strategies, are evaluated their pros and counts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavel Grebeníček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANDOVÁ, Radka. Regionální inovační strategie jako nástroj regionálního rozvoje ČR. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj