Aneta Blechová

Bakalářská práce

Analýza vybraných okruhů Regionální inovační strategie Pardubického kraje

Analysis of selected areas of the Regional Innovation Strategy of the Pardubice Region
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraného okruhu Regionální inovační strategie Pardubického kraje. První kapitola definuje cíle, nástroje a subjekty regionální politiky a regionální rozvoj. Další část je zaměřena zejména na strategické dokumenty. V rámci třetí kapitoly je uvedena charakteristika Pardubického kraje a jeho strategické dokumenty. Závěrečná čtvrtá část analyzuje tematickou …více
Abstract:
The bachelor thesis analyses the selected area of the Regional Innovation Strategy of the Pardubice region. The first part defines the objectives, instruments and actors of the regional policy and regional development. The next section is focused on the strategic documents. In the third part is a characteristic of the Pardubice region and strategic documents of this region. The final fourth part analyses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Blechová, Aneta. Analýza vybraných okruhů Regionální inovační strategie Pardubického kraje. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní