Bc. et Bc. Lenka Nováková

Diplomová práce

Activities Matching Different Learning Styles in Teaching English to Young Learners

Activities Matching Different Learning Styles in Teaching English to Young Learners
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá učebními styly žáků ve dvou různých třídách. Zvláštní pozornost je věnována aktivitám, které zohledňují různé učební styly ve výuce anglického jazyka. Cílem práce je zjistit, zda si učitelé jsou vědomi škály učebních stylů u svých žáků a zda s nimi záměrně pracují ve svých hodinách. Teoretická část práce se zabývá popisem skupiny mladších žáků, výukou a osvojováním si …více
Abstract:
This master’s thesis deals with learning styles of learners in two different classes. Particular attention is paid to activities that take into account different learning styles in English language lessons. It aims to identify whether the teachers are aware of different learning styles of their learners and whether they intentionally work with them. The theoretical part of the thesis focuses on the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta