Bc. Jan Pícha

Master's thesis

Studie možnosti tramvajového spojení městských částí Praha 6 a Praha 8

Study of tram connection possibilities of Prague 6 and Prague 8 city districts
Abstract:
Práce se zaobírá možnosti tramvajového spojení městských částí Praha 6 a Praha 8. Je řešená jako soubor konceptuálních řešení, z nichž jsou vybrané 2 varianty řešené do většího detailu. Práce se skládá z průvodní zprávy a výkresových příloh.
Abstract:
Thesis solves tram connection possibilities of Prague 6 and Prague 8 city district. It is designed as a set of conceptual solutions that are selected 2 versions in greater detail. The work consists of techhnical report and drawing attachments.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 8. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 2. 2017
  • Supervisor: Ing. Filip Ševčík

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Pícha, Jan. Studie možnosti tramvajového spojení městských částí Praha 6 a Praha 8. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Master programme / field:
Civil Engineering / Transport Structures