Bc. Michaela Trlíková

Master's thesis

Nástěnná malba v díle Karla Františka Antonína Teppera

Mural painting in the work of Karel František Antonín Tepper
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o nástěnné malbě v díle velkomeziříčského malíře Karla Františka Antonína Teppera, jednoho ze zakladatelů tradice moravské barokní fresky. Zaměřuje se především na ikonografické aspekty jeho realizací. Zabývá se také formální analýzou jeho pro moravské prostředí netypického projevu, jenž pramení ze základů baroka českého. Pokouší se rovněž posoudit Tepperovo autorství …more
Abstract:
This diploma thesis deals with frescoes in the work of Karel Frantisek Antonin Tepper, one of the founders of the Moravian Baroque mural painting tradition. The thesis is especially focused at the iconographic aspects of his implementation. It also deals with the formal analysis of his artistic expression which is somewhat atypical for Moravian environment since it stems from the principles of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta