Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D.

Doctoral thesis

Velehrad - archeologické prameny k bývalému cisterciáckému klášteru

Velehrad - Archaeological sources of former Cistercian Monastery
Abstract:
Dizertační práce shrnuje poznatky z archeologických pramenů k bývalému cisterciáckému klášteru na Velehradě. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě společně s přilehlým areálem bývalého cisterciáckého kláštera se nachází 7 kilometrů severozápadně od Uherského Hradiště. Areál leží na levém břehu potoka Salašky. Cisterciácký klášter na Velehradě byl založen v roce 1202 …more
Abstract:
The disertation thesis summarizes knowledges about archeological sources of former Cistercian monastery Velehrad. Basilica of the Assumption of the Virgin Mary and st. Cyril and Methodius in Velehrad together with the adjacent area of the former Cistercian Monastery can be found 7 kilometers north-west from Uherske Hradiště. The area lies on the left bank of the stream Salaška. The Cistercian monastery …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Michal Slivka, CSc., PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta