Bc. Žaneta Červeňáková

Master's thesis

Analýza aktuálních způsobů komunikace a návrh modelu komunikace v budoucnosti

Analysis of current methods of communication and communications model design in the future
Anotácia:
Tato diplomová práce v teoretické části poukazuje na důležitost funkce komunikace. Hlavním cílem této práce je, na základě získaných informací a analýz, navrhnout model možné komunikační strategie při integraci subjektů v jednu firmu, a to s ohledem na jednotlivé subjekty, jež do procesu vstupují s rozlišnou firemní kulturou. Pro dosažení cíle budou použita data z primárních i sekundárních zdrojů. …viac
Abstract:
This thesis in the theoretical part shows the importance of communication functions. The main aim of this work is the basis of information and analysis, suggesting the real basis of possible communication strategies for integration of the entities into one company, with regard to the various entities that enter into the process with varying company culture. To achieve the goals they used data from …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2012
  • Vedúci: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Mgr. Tomáš Zdražil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní