Bc. Petra HUŇÁČKOVÁ

Diplomová práce

Sociálně pedagogické aspekty ekologické výchovy

Social-pedagogy aspects of environmental education
Anotace:
Cílem diplomové práce je podat přehled o společensko - formativních aspektech ekologické výchovy a o souvislostech ekologické výchovy s působností sociální pedagogiky. Pomocí výzkumného šetření porovnává vliv rodiny, sociálního okolí, volnočasových aktivit, školy a médií na utváření ekologicky příznivých postojů studentů středních škol. Jako rozhodující se ukázal vliv rodiny, úspěšnost školní ekologické …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on socialy {--} formative aspects of environmental education, and on relationship among environmental education and social pedagogy. By the use of questionnaries it compares the influence of family, social relationships, free time activities, school and media. As the most important it has shown the influence of family, the efectivity of the school environmental education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2008
Zveřejnit od: 31. 3. 2008
Identifikátor: 1009238

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Hana Kieselová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUŇÁČKOVÁ, Petra. Sociálně pedagogické aspekty ekologické výchovy. Brno, 2008. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika