Bc. Petra HUŇÁČKOVÁ

Master's thesis

Sociálně pedagogické aspekty ekologické výchovy

Social-pedagogy aspects of environmental education
Abstract:
Cílem diplomové práce je podat přehled o společensko - formativních aspektech ekologické výchovy a o souvislostech ekologické výchovy s působností sociální pedagogiky. Pomocí výzkumného šetření porovnává vliv rodiny, sociálního okolí, volnočasových aktivit, školy a médií na utváření ekologicky příznivých postojů studentů středních škol. Jako rozhodující se ukázal vliv rodiny, úspěšnost školní ekologické …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on socialy {--} formative aspects of environmental education, and on relationship among environmental education and social pedagogy. By the use of questionnaries it compares the influence of family, social relationships, free time activities, school and media. As the most important it has shown the influence of family, the efectivity of the school environmental education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2008
Accessible from:: 31. 3. 2008
Identifier: 1009238

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2008
  • Supervisor: Mgr. Hana Kieselová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HUŇÁČKOVÁ, Petra. Sociálně pedagogické aspekty ekologické výchovy. Brno, 2008. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2008

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.