Bc. Ladislav Kapr

Master's thesis

Investiční a kapitálové životní pojištění

Investment and capital life insurance
Abstract:
Tématem mé diplomové práce je Investiční a kapitálové životní pojištění. Životní pojištění je velmi oblíbeným nástrojem pro ukládání finančních prostředků. Spoření však není jeho hlavním smyslem a účelem, tím by mělo být finanční krytí neočekávaných rizik. Cílem mé práce není pouze charakterizovat životní pojištění, ale především analyzovat vybraný produkt životního pojištění nabízený na českém trhu …more
Abstract:
The theme of my diploma thesis is Investment and capital life insurance. Life insurance represents a favoured finance deposit tool. Saving, however is not its primary purpose. On the opposite, the aim should be financial coverage of unforeseen risks. The objective of my thesis is not only to characterize life insurance but primarily to analyze a selected life insurance product offered on the Czech …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2010
  • Supervisor: Dr. Milan Hradec
  • Reader: Ing. Michal Řezníček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Insurance Industry