Bc. Ladislav Kapr

Master's thesis

Investiční a kapitálové životní pojištění

Investment and capital life insurance
Anotácia:
Tématem mé diplomové práce je Investiční a kapitálové životní pojištění. Životní pojištění je velmi oblíbeným nástrojem pro ukládání finančních prostředků. Spoření však není jeho hlavním smyslem a účelem, tím by mělo být finanční krytí neočekávaných rizik. Cílem mé práce není pouze charakterizovat životní pojištění, ale především analyzovat vybraný produkt životního pojištění nabízený na českém trhu …viac
Abstract:
The theme of my diploma thesis is Investment and capital life insurance. Life insurance represents a favoured finance deposit tool. Saving, however is not its primary purpose. On the opposite, the aim should be financial coverage of unforeseen risks. The objective of my thesis is not only to characterize life insurance but primarily to analyze a selected life insurance product offered on the Czech …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedúci: Dr. Milan Hradec
  • Oponent: Ing. Michal Řezníček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Insurance Industry