Bc. Romana Rampasová, DiS.

Master's thesis

Finanční kontrola ve veřejné správě

Financial control in public administration
Abstract:
Diplomová práce s názvem Finanční kontrola ve veřejné správě se zaměřuje na finanční kontrolu samosprávných celků v podobě obcí. Cílem diplomové práce je představit mechanismy a procesy finanční kontroly v malých obcích. V teoretické části se práce zabývá obecně kontrolou vnitřní a vnější, popisuje orgány provádějící kontrolu, seznamuje čtenáře s legislativou v oblasti kontrol. Největší pozornost je …more
Abstract:
The diploma thesis entitled financial control in public administration focuses on the financial control of self-governing units in the form of municipalities. The aim of the thesis is to present the mechanisms and processes of financial control in small municipalities. Based on the created analysis, the work compares different methods of control in small municipalities. In the theoretical part, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2023
  • Supervisor: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Josef Budík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Regional Development and Public Administration / Regional Development and Public Administration