Bc. Romana Rampasová, DiS.

Diplomová práce

Finanční kontrola ve veřejné správě

Financial control in public administration
Anotace:
Diplomová práce s názvem Finanční kontrola ve veřejné správě se zaměřuje na finanční kontrolu samosprávných celků v podobě obcí. Cílem diplomové práce je představit mechanismy a procesy finanční kontroly v malých obcích. V teoretické části se práce zabývá obecně kontrolou vnitřní a vnější, popisuje orgány provádějící kontrolu, seznamuje čtenáře s legislativou v oblasti kontrol. Největší pozornost je …více
Abstract:
The diploma thesis entitled financial control in public administration focuses on the financial control of self-governing units in the form of municipalities. The aim of the thesis is to present the mechanisms and processes of financial control in small municipalities. Based on the created analysis, the work compares different methods of control in small municipalities. In the theoretical part, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2023
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj a veřejná správa / Regionální rozvoj a veřejná správa