Michal Výskala

Bachelor's thesis

Komunikace herních crowdfundingových projektů na platformě Kickstarter.com

Communication of Gaming Crowdfunding Projects at Kickstarter.com
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace českých herních a videoherních crowdfundingových kampaní na platfromě Kickstarter.com. V teoretické části představuje práce crowdfunding samotný, stanovuje jeho definici a popisuje modely a varianty crowdfundingu. Dále definuje základní typy marketingové komunikace v oblasti crowdfundingu. V praktické části se věnuje analýze vybraných herních …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with communication of Czech game and video game crowdfunding campaigns at Kickstarter.com. In the theoretical part, thesis describes crowdfunding itself, defines its definition and describes models and variants of crowdfunding. It also defines the basic types of marketing communications in crowdfunding. In the practical part, thesis analyzes selected game campaigns, from …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Tomáš Šula, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Výskala, Michal. Komunikace herních crowdfundingových projektů na platformě Kickstarter.com. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Marketing Communications