Anna Strnadová

Bakalářská práce

Použití nástrojů marketingové komunikace v rámci crowdfundingové kampaně spolku ArtproProstor

Using the tools of marketing comunication for crowdfunding campaine od association ArtproProstor
Anotace:
Získávání finančních prostředků pomocí crowdfundingu je dnes stále častějším jevem. Mnoho organizací, ale i jednotlivců využívá tento způsob financování pro své nové, kreativní a inovativní projekty. Tato práce se zabývá konkrétní crowdfundingovou kampaní Probuďme lázně k životu spolku ArtproProstor. Cílem práce je určit jaké nástroje marketingové komunikace byly nejefektivnější pro úspěšné dokončení …více
Abstract:
Nowadays crowdfunding is a new phenomenon for gaining funds. Many organizations, even individuals use it for their new, creative and innovative ideas. This thesis describes concrete crowdfunding campaign Let´s make the old spa live again of association ArtproProstor. The aime of the thesis is to determine, which instruments of marketing communication are the most effective for succesfull crowdfunding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ondřej Pešek
  • Oponent: Barbara Hucková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51020