David Haška

Master's thesis

Vytvoření realtime webové aplikace pomocí frameworků ReactJS a Laravel

Create realtime web application with ReactJS and Laravel framework
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro objednávání materiálu od dodavatele se zpracováním v reálném čase za pomocí frameworků ReactJS a Laravel. Pomocí analýzy existujících řešení a rešerše informací pro tvorbu takovéto aplikace je proveden návrh celé aplikace. Na základě tohoto návrhu je postupně popisován způsob implementace takovéto aplikace do reál-ného prostředí. Práce je …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the creation of a web application for ordering material from the supplier with real time processing using the ReactJS and Laravel frameworks. Using an analysis of existing solutions and information retrieval for creating such an application, a whole application design is performed, which means designing the application architecture and designing the data processing architecture …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 2. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2019
  • Supervisor: Soňa Karkošková
  • Reader: Michal Doležel

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75127