David Haška

Diplomová práce

Vytvoření realtime webové aplikace pomocí frameworků ReactJS a Laravel

Create realtime web application with ReactJS and Laravel framework
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro objednávání materiálu od dodavatele se zpracováním v reálném čase za pomocí frameworků ReactJS a Laravel. Pomocí analýzy existujících řešení a rešerše informací pro tvorbu takovéto aplikace je proveden návrh celé aplikace. Na základě tohoto návrhu je postupně popisován způsob implementace takovéto aplikace do reál-ného prostředí. Práce je …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the creation of a web application for ordering material from the supplier with real time processing using the ReactJS and Laravel frameworks. Using an analysis of existing solutions and information retrieval for creating such an application, a whole application design is performed, which means designing the application architecture and designing the data processing architecture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2019
  • Vedoucí: Soňa Karkošková
  • Oponent: Michal Doležel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75127

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie