Ing. Hana Mutňanská

Bakalářská práce

Ekologické zdaňování a obnovitelné zdroje energie

Environmental taxation on renewable energy resources
Anotace:
Tato práce seznamuje se vznikem ekologických daní v České republice. Zabývá se charakteristikou a současnou správou jednotlivých ekologických daní. Dále se věnuje obnovitelným zdrojům energie. Představí jednotlivé druhy s jejich výhodami i nevýhodami a podíl těchto zdrojů na energetickém mixu České republiky.
Abstract:
The topic of this thesis is to introduce the origin of Environmental taxation in the Czech Republic. It concerns with the characteristics and today’s management of Environmental taxes. Furthermore, it deals also with the renewable energy resources. Within the framework of this thesis, there will be introduced the particular types of renewable energy resources with their advantages and disadvantages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Oto Štefan Kubik, CSc.
  • Oponent: Ing. Radek Kubina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting