Mgr. Roman Klimus

Diplomová práce

Konzervativní strany v ČR a SR

The Conservative Parties in Czech Republic and Slovak Republic
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku parlamentních konzervativních stran v České a Slovenské republice po parlamentních volbách v roce 2006. V úvodní části se věnuji vzniku a formování konzervativní ideologie z obecného pohledu. V meritorní části diplomové práce zkoumám jednotlivé politické strany v aspektech volebního programu, stranické struktury, členské a voličské základny.
Abstract:
This diploma thesis deals with problem of relevant conservative political parties in the Czech republic and Slovakia from the view of structure, membership, electorship and last but not least election program. Next my thesis deals with specifics of conservatism and historical background during the forming conservatism.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta