Bc. Martin Butko

Master's thesis

Využití JavaScript knihoven při tvorbě interaktivních webových uživatelských rozhraní

The Use of JavaScript Libraries to Create Interactive Web User Interfaces
Abstract:
Témou diplomovej práce bolo popísať JavaScriptové nástroje pre tvorbu front-endovej časti webovej aplikácie, ako aj nástroje pracujúce s grafickým formátom SVG. Hlavným cieľom bolo vybrať vhodné nástroje a implementovať dynamický rezervačný systém s interaktívnym používateľským rozhraním, ktorý by bol modulárny a použiteľný v už existujúcich projektoch. Teoretická časť sa zaoberá popisom voľne dostupných …more
Abstract:
The topic of the diploma thesis was to describe JavaScript tools for creating a front-end part of a web application, as well as tools working with the SVG graphic format. The main goal was to select suitable tools and implement a dynamic reservation system with an interactive user interface, that would be modular and usable in existing projects. The theoretical part deals with the description of freely …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 8. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Radek Vala, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Butko, Martin. Využití JavaScript knihoven při tvorbě interaktivních webových uživatelských rozhraní. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / field:
Engineering Informatics / Information Technologies