Theses 

Zdravý způsob života a prevence závislostí v MŠ – Pavla ŠÍMOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy

Pavla ŠÍMOVÁ

Bakalářská práce

Zdravý způsob života a prevence závislostí v MŠ

Healthy way of life and the prevention of depandence at kindergarten

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou zdravého způsobu života a prevence závislostí v mateřské škole. V teoretické části je popsána charakteristika vývojové etapy předškolního věku od základních schopností a dovedností dítěte až po jeho socializaci. V další části práce jsou popsány principy a zásady projektu podpory zdraví "Zdravé mateřské školy". Samotný závěr práce je věnován preventivnímu programu zaměřenému na oblast primární prevence rizikového chování. Praktická část bakalářské práce je věnována realizaci vlastního preventivní programu určenému dětem předškolního věku.

Abstract: This thesis deals with the issue of healthy lifestyles and prevention of addictions in kindergarten. The theoretical part describes the characteristics of developmental stages of preschool age from basic abilities and skills of the child to his socialization. The next section describes the principles and the principles of health promotion project " Healthy Kindergarten " . The very end of the work is devoted to preventive program aimed at primary prevention of risky behavior . The practical part is devoted to the realization of a preventive program intended for children of preschool age.

Klíčová slova: předškolní věk, vývojové změny, socializace, rodina, zdravá mateřská škola, zdraví, nemoc, hygiena, výživa, pohyb, prevence, závislost.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=68866 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

ŠÍMOVÁ, Pavla. Zdravý způsob života a prevence závislostí v MŠ. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 10:57, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz