Bc. Ondřej DOBESCH

Master's thesis

Multitemporální analýza vývoje krajiny v katastrálním území Košařiska od poloviny 19. století

Multitemporal analysis of landscape development in Košařiska cadastral area from mid 19th century
Anotácia:
Cílem diplomové práce je vyhodnotit změny krajinného pokryvu v katastrálním území Košařiska od poloviny 19. století a určit základní hybné síly těchto změn. Za tímto účelem byla s využitím programů ArcGIS, Excel, aj. zpracována zdrojová data - stabilní katastr z roku 1836, letecké snímky z let 1949, 1972, 1986, 1992 a ortofoto z roku 2014. První část práce se věnuje vymezení zájmové oblasti, její historii …viac
Abstract:
The main objective of this thesis is to evaluate the landscape changes in the Košařiska cadastral area from mid 19. century and to determine the essential driving forces of these changes. By using of some programs (ArcGIS, Excel, etc.), the source data were processed - stable cadastre (1836), aerial imagery (1949,1972, 1986, 1992) and orthophoto (2014). The first part of the thesis deals with the localization …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2018
  • Vedúci: RNDr. Monika Mulková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOBESCH, Ondřej. Multitemporální analýza vývoje krajiny v katastrálním území Košařiska od poloviny 19. století. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta