Jana Vaisová

Bakalářská práce

Formy paliativní péče v kontextu rodiny a úloha sociálního pracovníka

Forms of palliative care within the context of the family and the role of the social worker
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na úskalí, kterými musí rodina projít při volbě mezi paliativní péčí v domácím prostředí a lůžkovým zařízením. V teoretické části práce jsou objasněny základní termíny týkající se paliativní péče, rodiny a práce sociálního pracovníka. Praktická část vychází z kvalitativní metodologie a analyzuje informace získané z výzkumného šetření, které probíhalo formou polostrukturovaných …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB11119

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 21. 5. 2019
 • Vedoucí: doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
 • Oponent: prof. PhDr. Jana Levická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 28. 5. 2019 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Ústav sociální práce

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 6vctfk 6vctfk/4
28. 5. 2019
Složky
Soubory
Kohout, J.
29. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.