Bc. Denisa Simerská

Master's thesis

Aplikační možnosti dálkového průzkumu Země v monitoringu kulturní zemědělské krajiny

Application possibilities of remote sensing in monitoring of agricultural landscape
Anotácia:
Tato diplomová práce popisuje vývoj silně zemědělsky využívané krajiny obce Šardice a propojuje tak informace zdejších přírodních poměrů, poměry socioekonomické s důrazem na historický vývoj obce a také na environmentální opatření zaváděné do zdejší krajiny. Následně práce využívá kartografické metody s využitím možností DPZ. Jako zdroj dat byla využita volně dostupná data mise Sentinel-2, snímky misí …viac
Abstract:
This diploma thesis describes the development of the agricultural landscape of the Šardice village, describes physical-geographical, socio-economic factors with emphasis on historical development of the landscape and environmental measures, created in this local agricultural landscape. The thesis uses cartographic methods of using remote sensing. As a source, this thesis uses free open data sources …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2021
  • Vedúci: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marek Havlíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta