Theses 

Strategická průmyslová zóna Holešov a její vliv na Zlínský kraj – Kristýna SEDLÁČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public economics and administration

Kristýna SEDLÁČKOVÁ

Bachelor's thesis

Strategická průmyslová zóna Holešov a její vliv na Zlínský kraj

Strategic Industrial Holešov Zone and its Influence on the Zlín Region

Abstract: Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala Strategická průmyslová zóna Holešov a její vliv na Zlínský kraj. Tato práce se skládá ze dvou částí a to teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů související s regionálním rozvojem a regionální politikou. Dále v této části pokračuji v popisu problematiky a rozdělení průmyslových zón. Praktická část se zabývá analyzováním Strategické průmyslové zóny Holešov a následnou SWOT analýzou. Cílem práce je navržení možného rozvoje Strategické průmyslové zóny Holešov.

Abstract: As the topic of my Bachelor's Thesis I have chosen Strategic Industrial Holesov Zone and its influence on the Zlin region. This work consists of two parts, i.e. the theoretical part and the practical part. The theoretical part deals with defining terms related to regional devel-opment and regional policy. Further in this part I continue with description of the issues of industrial zones sorting. The practical part deals with analyzing of Strategic Industrial Ho-lesov Zone and the following SWOT analysis. The aim of this work is to propose possible development of Strategic Industrial ZoneHolesov.

Keywords: regionální rozvoj, regionální politika, Strategická průmyslová zóna Holešov, průmyslová zóna

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2012
  • Accessible from:: 18. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Pavel Grebeníček

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26960 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

SEDLÁČKOVÁ, Kristýna. Strategická průmyslová zóna Holešov a její vliv na Zlínský kraj. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 04:22, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz