Bc. Monika Hotárková

Master's thesis

Teaching English to Learners with Specific Learning Difficulties from Teachers' Point of View

Teaching English to Learners with Specific Learning Difficulties from Teachers' Point of View
Abstract:
Diplomová práce se zjišťuje pohled učitelů angličtiny druhého stupně základních škol na výuku žáků se specifickými poruchami učení. Hlavním cílem práce je zjistit, jak učitelé vnímají práci s žáky s SPU, co obnáší a co ji ovlivňuje. Jako výzkumný nástroj byl zvolen polostrukturovaný rozhovor s učiteli angličtiny na druhém stupni základních škol.
Abstract:
The master’s thesis deals with lower-secondary school English teacher’s point of view on teaching to learners with specific learning difficulties. The main aim of the work is to find out how the teachers perceive teaching English to learners with SpLD, what the work entails and what factors influence it. The research was realized by means of semi-structured personal interview with lower-secondary school …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2013
  • Supervisor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature