Bc. Kristýna Bromová

Diplomová práce

Teaching vocabulary to learners with specific learning difficulties

Teaching vocabulary to learners with specific learning difficulties
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je identifikovat výukové metody vhodné pro výuku žáků se specifickými poruchami učení. Vedlejší cíl práce je podpořit a zlepšit výuku slovní zásoby pomocí těchto výukových metod. Teoretická část práce se zaměřuje na definování specifických poruch učení, jejich charakteristické prvky, příčiny vzniku a způsoby nápravy těchto poruch. Dále práce poskytuje obecné informace …více
Abstract:
This diploma thesis aims at identifying teaching methods appropriate for teaching vocabulary to learners with specific learning difficulties, and at promoting and improving teaching as well as learning vocabulary using those teaching methods. In the theoretical part, definitions of specific learning difficulties are provided, together with characteristic features, causes of origin and principles for …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta