Bc. Jana Lomoziková

Diplomová práce

Návrh optimalizace programu "Bioplyn rozvíjí venkov"

Návrh optimalizace programu "Bioplyn rozvíjí venkov"

Proposal of Optimalisation of the Program "Biogas Develops the Countryside"
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na analyzování a řešení problémových bodů v oblasti využí-vání bioplynu a programu Bioplyn rozvíjí venkov. V úvodu práce jsou představeny a popsány jednotlivé alternativní zdroje energie s upozorněním na jejich výhody a nevýhody. Dále je v teoretické části věnována pozornost legislativní úpravě obnovitelných zdrojů energie na úrovni mezinárodního, unijního a vnitrostátního …více
Abstract:
The thesis is focused on analysis and proposal of solution of problems related to use of bi-ogas and program called Biogas Develop the Countryside. In the introduction, there are presented and discussed alternative sources of energy and their advantages and disadvan-tages. Further in the theoretical part is mentioned international, European and national le-gislative framework of renewable sources of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lomoziková, Jana. Návrh optimalizace programu "Bioplyn rozvíjí venkov". Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe