Michaela PARGÁČOVÁ

Bachelor's thesis

Interkulturní komunikace

Intercultural communication
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá interkulturní komunikací. Cílem práce je analýza interkulturní komunikace v neziskových organizacích České republiky. Teoretická část se zaměřuje na kulturu, její základní charakteristiku a rozdělení. Obsahuje pojmy jako akulturace, kulturní vzorec a kulturní šok. Práce se zaobírá interkulturní komunikací, popisuje základy sociální, verbální a neverbální komunikace. Charakterizuje …more
Abstract:
Thesis is dealing with an intercultural communications. Thesis aimed to analyze the intercultural communication in non-profit organisation in the Czech Republic. The theoretical section is focused on basic characteristics and distribution of culture. There are concepts of acculturation, cultural pattern and cultural shock. Thesis also describes the basics of social, verbal and nonverbal communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2014
Accessible from:: 16. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PARGÁČOVÁ, Michaela. Interkulturní komunikace. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta