Theses 

Dějiny komunit Kongregace sester Cyrila a Metoděje v Čechách, na Moravě a na Slovensku od roku 1948 do roku 1989 – Mgr. Hana VLČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Hana VLČKOVÁ

Diplomová práce

Dějiny komunit Kongregace sester Cyrila a Metoděje v Čechách, na Moravě a na Slovensku od roku 1948 do roku 1989

The History of Communities of the Congregation of Sisters of St. Cyril and Methodius in Bohemia, Moravia and Slovakia from 1948 till 1989

Anotace: Text se zabývá vznikem, činností a také zánikem jednotlivých komunit Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje v letech 1948 1989 na území Československa. Přibližuje politický vývoj v tehdejším Československu a všímá si jeho vlivu na církev, na řeholní společenství a na náboženský život obecně. Součástí práce jsou vzpomínky pamětníků na klíčové události. Práce si vším podmínek pro duchovní formaci v jednotlivých komunitách.

Abstract: The thesis deals with the origins, activities as well as the termination of individual communities of the Congregation of the Sisters of St. Cyril and St. Methodius in Czechoslovakia between 1948-1989. It outlines the political development in the then Czechoslovakia and focuses on its impact on the Church, monastic communities, and religious life in general. Memories of those who remember the key events are included in the text. The thesis also reflects the conditions for spiritual formation in individual communities.

Klíčová slova: perzekuce církve, Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, komunistický režim 1948 -1989, internace řeholníků a řeholnic, náboženský život, duchovní formace.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=200101 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

VLČKOVÁ, Hana. Dějiny komunit Kongregace sester Cyrila a Metoděje v Čechách, na Moravě a na Slovensku od roku 1948 do roku 1989. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:23, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz