Ing. Martin Šuňal

Master's thesis

Diverzifikace finančních zdrojů a alternativní způsoby financování neziskových organizací

Diversification of financial resources and alternative ways of funding NGOs
Abstract:
The goal of submitted thesis „Diversification of financial resources and alternative ways of funding of NGOs“ is to evaluate options of diversification of financial resources from the aspect of their sustainability and financial stability and the proposal of alternative ways of funding. The first chapter is dedicated to the determination of non-profit sector and to the classification of non-profit …more
Abstract:
Predmetom skúmania diplomovej práce „Diverzifikace finančních zdrojů a alternativní způsoby financování neziskových organizací“ je zhodnotenie možností diverzifikácie finančných zdrojov z hľadiska ich udržateľnosti a finančnej stability a návrh alternatívnych spôsobov financovania. Prvá kapitola je venovaná vymedzeniu neziskového sektora a klasifikácií neziskových organizácií podľa rôznych kritérií …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD.
  • Reader: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta