Tamara Limburská

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Analýza vícezdrojového financování NNO Domov Sue Ryder, z. ú. - příklad dobré praxe

Abstract:
Absolventská práce seznamuje čtenáře se způsoby a nástroji vícezdrojového financování, které nestátní neziskové organizace, poskytující sociální služby mohou využít při získávání finančních prostředků z různých zdrojů. Na příkladu dobré praxe NNO Domova Sue Ry-der představuje praktickou aplikaci těchto metod v nestátní neziskové organizaci, poskytující sociální služby.
Abstract:
The graduate thesis acquaints the reader with the methods and tools of multisource funding, which can be used for financing of non-government non-profit organizations help in obtaining funding from various sources. Based on the good practice of the NGO Domov Sue Ryder, it presents practical applications of these methods in a non-government non-profit organization providing social services.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Ester Danihelková
  • Reader: Mgr. Ing. Jan Říkovský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc