Bc. Michael Miklaš

Master's thesis

Vojenská hrozba Korejského poloostrova

The Military Threat of the Korean Peninsula
Abstract:
Diplomová práce analyzuje vojenskou hrozbu Korejského poloostrova. Teoretická část se zprvu zabývá rozborem pojmů strach a hrozba, které s tématem úzce souvisí. Následující kapitola se zaobírá problematikou Korejského poloostrova, především jeho historií a faktorem jaderných zbraní. Závěr teoretické části popisuje vztahy Severní Koreje se státy v regionu (Jižní Korea, Japonsko, Čína, Rusko), Spojenými …more
Abstract:
The thesis analyzes the military threat of the Korean Peninsula. The theoretical part deals with the analysis of the terms fear and threat, which are closely related to the topic. The following chapter deals with the Korean Peninsula, especially it´s history and the factor of nuclear weapons. The conclusion of the theoretical part describes the relations of North Korea with the countries in the region …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2019
  • Supervisor: MSc Jan Polišenský, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní