Bc. Lucie Bernatová

Master's thesis

Mimořádně nadaní žáci v primární škole

The exceptionally gifted pupils at primary school
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá vzděláváním mimořádně nadaných žáků v primární škole. Teoretická část charakterizuje, definuje a vymezuje pojem mimořádně nadaný žák. Uvádí pohledy domácích a zahraničních autorů a legislativně vymezuje vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Uvádí základní druhy organizačních forem vzdělávání a výchovně vzdělávací potřeby nadaných žáků. Dále charakterizuje osobnost učitele nadaného …viac
Abstract:
The Diploma thesis discusses educating the exceptionally gifted pupils at primary school. The theoretical part characterizes, defines and classifies the concept of the exceptionally gifted pupil at primary school. It indicates the points of view of the Czech and foreign authors and delimits the education of the exceptionally gifted pupils. It introduces the basic kinds of organizing forms of education …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2017
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta