Bc. Lucie Bernatová

Master's thesis

Mimořádně nadaní žáci v primární škole

The exceptionally gifted pupils at primary school
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vzděláváním mimořádně nadaných žáků v primární škole. Teoretická část charakterizuje, definuje a vymezuje pojem mimořádně nadaný žák. Uvádí pohledy domácích a zahraničních autorů a legislativně vymezuje vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Uvádí základní druhy organizačních forem vzdělávání a výchovně vzdělávací potřeby nadaných žáků. Dále charakterizuje osobnost učitele nadaného …more
Abstract:
The Diploma thesis discusses educating the exceptionally gifted pupils at primary school. The theoretical part characterizes, defines and classifies the concept of the exceptionally gifted pupil at primary school. It indicates the points of view of the Czech and foreign authors and delimits the education of the exceptionally gifted pupils. It introduces the basic kinds of organizing forms of education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2017
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta