Monika Klasovitá

Bakalářská práce

An Analysis and Improvement of the Marketing Communications Mix of Sadlon Technologies s.r.o.

An Analysis and Improvement of the Marketing Communications Mix of Sadlon Technologies s.r.o.
Abstract:
The goal of this work is to increase the efficiency of marketing communications mix of the company Sadlon Technologies, s.r.o. Stará Turá. The work is divided into theoretical and practical part. The first part contains theoretical facts based on literature and the issues related to the marketing mix and communication, focusing mainly on Business-to-business marketing and the industry field. The second …více
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zvýšení efektivnosti marketingového komunikačního mixu společnosti Sadlon Technologies, s.r.o. Stará Turá. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V první části práce jsou vysvětlené teoretické poznatky z odborné literatury a východiska týkající se marketingového mixu a komunikace zaměřené zejména na business-to-business marketing a průmyslové odvětví. Druhá, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015
Zveřejnit od: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klasovitá, Monika. An Analysis and Improvement of the Marketing Communications Mix of Sadlon Technologies s.r.o.. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe