Theses 

An Analysis and Improvement of the Marketing Communications Mix of Sadlon Technologies s.r.o. – Monika Klasovitá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Monika Klasovitá

Bakalářská práce

An Analysis and Improvement of the Marketing Communications Mix of Sadlon Technologies s.r.o.

An Analysis and Improvement of the Marketing Communications Mix of Sadlon Technologies s.r.o.

Abstract: The goal of this work is to increase the efficiency of marketing communications mix of the company Sadlon Technologies, s.r.o. Stará Turá. The work is divided into theoretical and practical part. The first part contains theoretical facts based on literature and the issues related to the marketing mix and communication, focusing mainly on Business-to-business marketing and the industry field. The second, practical part focuses on the analysis of marketing mix with the emphasis on the means of marketing communications used by the company. With the use of the results of PESTLE and SWOT analysis, the end of the work contains recommendations and suggestions which could enhance the effectiveness of marketing communications of the company.

Abstract: Cílem bakalářské práce je zvýšení efektivnosti marketingového komunikačního mixu společnosti Sadlon Technologies, s.r.o. Stará Turá. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V první části práce jsou vysvětlené teoretické poznatky z odborné literatury a východiska týkající se marketingového mixu a komunikace zaměřené zejména na business-to-business marketing a průmyslové odvětví. Druhá, praktická část, je zaměřená na analýzu marketingového mixu s hlavním důrazem kladeným na využívání marketingové komunikace firmy. V závěru jsou na základě výsledků PESTLE a SWOT analýzy navrhnuté doporučení a návrhy vedoucí ke zvýšení efektivnosti marketingové komunikace této společnosti.

Keywords: marketingový mix, marketingová komunikace, business-to-business, PESTLE analýza, SWOT analýza

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=38089 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Klasovitá, Monika. An Analysis and Improvement of the Marketing Communications Mix of Sadlon Technologies s.r.o.. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 14:41, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz