Monika Klasovitá

Bachelor's thesis

An Analysis and Improvement of the Marketing Communications Mix of Sadlon Technologies s.r.o.

An Analysis and Improvement of the Marketing Communications Mix of Sadlon Technologies s.r.o.
Abstract:
The goal of this work is to increase the efficiency of marketing communications mix of the company Sadlon Technologies, s.r.o. Stará Turá. The work is divided into theoretical and practical part. The first part contains theoretical facts based on literature and the issues related to the marketing mix and communication, focusing mainly on Business-to-business marketing and the industry field. The second …more
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zvýšení efektivnosti marketingového komunikačního mixu společnosti Sadlon Technologies, s.r.o. Stará Turá. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V první části práce jsou vysvětlené teoretické poznatky z odborné literatury a východiska týkající se marketingového mixu a komunikace zaměřené zejména na business-to-business marketing a průmyslové odvětví. Druhá, …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2015
Accessible from:: 5. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Vaněk, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Klasovitá, Monika. An Analysis and Improvement of the Marketing Communications Mix of Sadlon Technologies s.r.o.. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe