Bc. Hana Čižmářová

Master's thesis

Vybraná sídliště z doby laténské ve východní části Brněnska

The Celtic Settlement in the East of Brno
Anotácia:
Cílem magisterské práce je zhodnocení materiálu a archeologických situací zjištěných při výzkumu tří lokalit nacházejících se v oblasti východního Brněnska (Brno - Slatina, “Švédské valy”, Brno - Líšeň, "Staré Zámky" a Šlapanice,"Široká pole"), kde bylo zjištěno osídlení z doby laténské. Velký důraz je kladen na rozbor hmotných nálezů (keramiky, železných předmětů, artefaktů vyrobených z kosti a kamene …viac
Abstract:
This thesis handles with analyzing results gained in the research in the region east of Brno (Brno - Slatina, “Švédské valy”, Brno - Líšeň, "Staré Zámky" and Šlapanice, "Široká pole"), where was uncovered the settlement of La Téne Period.I focused mainly on analyzing materials from the settlement (ceramics, artefacts made from iron, stone, bone). I made an effort to characterize the each locality with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedúci: prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta