Bc. Lenka Machalová

Bakalářská práce

Realizace práva na obhajobu v přípravném řízení

Realization of the Right of Defense in Pre-trial Proceedings
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována tématu realizace práva na obhajobu v přípravném řízení. Je pojata jako průřez obsáhlou matérií, která se zabývá postupy orgánů činných v trestním řízení za účelem zjištění trestných činů a spravedlivého potrestání jejich pachatelů dle zákona, jednotlivými instituty a pojmy, které s právem na obhajobu a jeho realizací souvisejí. Práce je rozdělena do sedmi kapitol, …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted the theme Realization of the Right of Defense in Pre-trial Proceedings.This thesis is to summarize extensive matter such as the conduct of bodies involved in criminal proceedings to discover criminal acts and ensure justiied punishment for the culprits in accordance with law. The Thesis also deals with institutes and expressions, the characteristics of which are related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta