Bc. Michaela Stejskalová

Master's thesis

Marketingová komunikační kampaň na podporu náboru technických pracovníků v konkrétním podnikatelském subjektu

Marketing communication campaign to support the recruitment of technical staff in a particular business
Abstract:
Práce se zabývá vypracováním kampaně na podporu náboru technických pracovníků. Z důvodu nástupu Průmyslu 4.0 společnosti Škoda Auto stoupá potřeba technických pracovníků, jichž je nedostatek, proto byla navržena nová inovativní kampaň na podporu náboru. Cílem diplomové práce je vypracovat kampaň, jež by odpovídala cíleným standardům Škoda Auto v personální oblasti a zároveň by posílila image společnosti …more
Abstract:
The thesis deals with the creation of a campaign to support the recruitment of technical staff. Due to Industry 4.0 companies need more and more technical workers therefore a new innovative campaign to promote recruitment has been proposed. The aim of the diploma thesis is to create a campaign that would correspond to the Škoda Auto targeting standards in the personnel field and at the same time strengthening …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 8. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Reader: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní