Robert Werner

Diplomová práce

Návrh dobývání porubu č. 401 305 na Dole ČSM, závod JIH

A Mining Plan for the Face No. 401 305 in the ČSM Mine, Plant South
Anotace:
Tato diplomová práce řeší návrh dobývání porubu č. 401 305 na závodě JIH Dolu ČSM, charakteristikou geologických poměrů předmětné oblasti porubu pro výše uvedený porub. V hlavní části pak návrhem nasazení vhodné technologie dobývaní mechanizovanou výztuži a instalací porubu. Dále práce řeší základní požadavky v porubu na protiotřesovou a protizáparovou prevenci, větrání degazaci a klimatizaci. ABSTRACT …více
Abstract:
ABSTRACT Dissertation sloves of technological equipment for the coal face No. 401 305 at plant SOUTH of ČSM Mine, further deals with charakcteristic of geological conditions in question mine territory. The main part of the propřed deployment of appropriate technology forquarrying and installation of mechanized support faces. Work also addresses thein derlying requirements in the faces of anti-shake …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Petr Urban
  • Oponent: Pavel Szlosek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava