Bc. Miloslava Jandová

Diplomová práce

Komparace vybraných rodinných dávek v České republice, na Slovensku a v Německu.

Comparison of selected family benefits in the Czech Republic, Slovakia and Germany.
Anotace:
Diplomová práce popisuje sociální politiku, systém sociálního zabezpečení a jeho součást státní sociální podporu. V praktické části je provedena analýza systému podpory rodinám s dětmi a následná komparace pojetí vybraných dávek v České republice, na Slovensku a v Německu. Ke komparaci bylo použito porodné, přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. V další části je přiblížena koordinace sociálního zabezpečení …více
Abstract:
Thesis describes social politics, system of a social security and its part state social support. The practical part analyzes the system of support for families with children and the subsequent comparison of the concept of selected benefits in the Czech Republic, Slovakia and Germany. Birth grant, child allowance and parental allowance were used for comparison. The next section describes the coordination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/kak7o/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Pavel Kaczor, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marie Brtnová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě