Bc. Lucie FUITOVÁ

Diplomová práce

Státní sociální politika vůči rodinám s dětmi v České republice a na Slovensku

State social politics in relation to families with children in the Czech republic and Slovakia
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zhodnocením významu sociálních dávek a daňových zvýhodnění poskytovaných rodinám s dětmi v České republice a na Slovensku. Rozsah státní podpory prostřednictvím sociálních dávek je porovnáván z hlediska podmínek nároku na dávky, z hlediska jejich výše a doby, po kterou jsou vypláceny. Porovnávána jsou také daňová zvýhodnění a jejich podmínky v obou zemích. Výše státní pomoci …více
Abstract:
Diploma thesis is based on evaluation of the significance of social benefits and tax benefits provided to families with children in the Czech Republic and Slovakia. The range of state support in social benefits is compared in terms of eligibility to benefits, in aspect of the amount and the period over which these benefits are distributed. Moreover, tax benefits and conditions in both countries are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FUITOVÁ, Lucie. Státní sociální politika vůči rodinám s dětmi v České republice a na Slovensku. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management