Bc. Miloslava Jandová

Master's thesis

Komparace vybraných rodinných dávek v České republice, na Slovensku a v Německu.

Comparison of selected family benefits in the Czech Republic, Slovakia and Germany.
Abstract:
Diplomová práce popisuje sociální politiku, systém sociálního zabezpečení a jeho součást státní sociální podporu. V praktické části je provedena analýza systému podpory rodinám s dětmi a následná komparace pojetí vybraných dávek v České republice, na Slovensku a v Německu. Ke komparaci bylo použito porodné, přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. V další části je přiblížena koordinace sociálního zabezpečení …more
Abstract:
Thesis describes social politics, system of a social security and its part state social support. The practical part analyzes the system of support for families with children and the subsequent comparison of the concept of selected benefits in the Czech Republic, Slovakia and Germany. Birth grant, child allowance and parental allowance were used for comparison. The next section describes the coordination …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Pavel Kaczor, Ph.D.
  • Reader: Ing. Marie Brtnová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě