Josef Večeřa

Bakalářská práce

Analýza nákladů a jejich řízení ve společnosti XY,s.r.o.

The Cost Analysis and Their Control in Company XY, s.r.o.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů a jejich řízení se zaměřením na výrobní náklady ve společnosti XY, s.r.o. Práce se skládá ze dvou částí. A to z části teoretické a praktické. Teoretická část je sumarizaci informací dostupných z literárních zdrojů k danému tématu. Obsahuje popis jednotlivých druhů členění nákladů, analýzu body zvratu a popis základních nástrojů řízení nákladů jako jsou …více
Abstract:
Content of this thesis is focusing on cost analysis and their managing in the company XY, s.r.o. This work is complete from two parts. In theoretical part we could find information, which helping us understand the topic. Individual parts content sorting costs, breakeven point and description of basic tools for managing costs for example calculation or budget-ing. Practical part is composed of description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
Zveřejnit od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Večeřa, Josef. Analýza nákladů a jejich řízení ve společnosti XY,s.r.o.. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe