Bc. Róbert Tomly

Master's thesis

Optimalizácia majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku

Optimization of asset and capital structure of the enterprise
Abstract:
Diploma work deals with the asset and capital structure and its optimization in terms of a particular company. The first chapter focuses on the theoretical definition of assets and capital structure with emphasis on the definition and classification of its components. Furthermore, there are theoretically defined and explained the basic rules of finance and optimal capital structure and methods of financial …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá majetkovou a kapitálovou štruktúrou podniku a jej optimalizáciou v podmienkach konkrétnej spoločnosti. Prvá kapitola je zameraná na teoretické vymedzenie majetkovej a kapitálovej štruktúry s dôrazom na definovanie a kategorizáciu jej jednotlivých zložiek. Ďalej sú v nej teoreticky vymedzené a vysvetlené základné pravidlá financovania a optimálnej kapitálovej štruktúry a metódy …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2012
  • Supervisor: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
  • Reader: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK